حضرت معصومه(س)، قم
<p>شهر قُم از شهرهاي مرکز ايران است. <a href="http://image.tebyan.net/newindex.aspx?pid=245776&amp;catID=119">شهر قم</a> مرکز استان قم و نيز مرکز شهرستان قم ميباشد. پس از رحلت و دفن حضرت فاطمه معصومه خواهر <a href="http://image.tebyan.net/newindex.aspx?pid=245776&amp;catID=450">امام هشتم شيعيان</a> در اين شهر در سال ??? هجري قمري اين شهر به يکي از پايگاههاي شيعيان تبديل شد، هرچند که پيش از آنهم جمعيت شيعه زيادي در آن سکونت داشتند.</p>